Kontaktinformation

Fra Geowiki
Skift til: Navigation, Søgning

En geocache bør indeholde kontaktinformation til at få fat i cacheejeren.

Om kontaktinformation[redigér]

Hvorfor kontaktinformation?[redigér]

Det sker at en geocache kommer på afveje, for eksempel fordi et barn tager den med sig hjem, eller nogen flytter den langt fra det sted den oprindeligt er lagt ud. Når så nogen opdager at der er tale om en geocache, som tydeligvis ikke længere er på plads, giver kontaktinformationen mulighed for at fortælle cacheejeren om problemet.

Det sker at mugglere kommer til at ødelægge en geocache, og at de derefter gerne vil fortælle rette vedkommende om det. Rette vedkommende er cacheejeren, og hvis der er kontaktinformation i cachen, kan kontakten etableres.

Det sker at en geocache bliver lagt på et sted som generer grundejeren, også selv om udlægning i øvrigt er aftalt med grundejeren. Grundejeren opdager det typisk ved at opdage selve geocachen, og så er det gavnligt for forholdet til grundejeren at det er let at komme i kontakt med cacheejeren.

Hvad sker der hvis kontaktinformationen mangler?[redigér]

Hvis man har brug for at komme i kontakt med cacheejeren, men kontaktinformationen mangler, vil man skulle være lidt mere vedholdende for at forsøge kontakten. Erfaringen viser at det ofte ender med en henvendelse til geocaching.dk, som så vil forsøge at afgøre hvilken cache det drejer sig om, for derefter at formidle kontakten. I sådan en situation har cacheejeren i praksis i første omgang tørret sit ansvar for sin cache af på den der modtager henvendelsen.

Hvad skal kontaktinformationen indeholde?[redigér]

Der skal ikke så meget til:

 • Identifikation af cachen - mindst GC-koden, og måske også cachens navn.
 • Identifikation af cacheejeren - typisk geocachernavnet eller et fornavn.
 • Egentlig kontaktinformation. Man vælger typisk én af disse tre muligheder:
  • Telefonnummer
  • E-mail-adresse
  • En særlig e-mail-adresse som er oprettet til geocaching-formål

Hvor skal kontaktinformationen stå?[redigér]

I store cacher (small eller større), som man lægger en stash note i, vil det være naturligt at skrive kontaktinformationen prominent i stash noten. I cacher uden stash note vil det være naturligt at skrive kontaktinformationen forrest i logbogen. I mikrocacher der kun indeholder en strimmel, vil det være naturligt at skrive kontaktinformationen forrest på logstrimlen. I nanocacher, hvor logstrimlen er meget lille, kan det måske være svært at få kontaktinformationen med.

Kontaktinformationskampagne[redigér]

En kampagne for at udbrede brugen af kontaktinformation i danske cacher begyndte i maj 2012. Der er ikke nogen egentlig plan for hvornår den slutter igen. Man deltager aktivt i kampagnen på denne måde:

 • Når du finder en cache der ikke har kontaktinformation eller ikke har identifikation af cachen (og den er større end en nano), skriver du først din almindelige found it-log.
 • Derefter skriver du endnu en logning (en kampagne-note) med write note. Brug gerne standardteksten nedenfor (som kan kopieres direkte ind i noten i loggen).
  • Hvis der allerede er skrevet en kampagne-note i loggen, er der naturligvis ingen grund til at skrive en til.
  • Hvis cache-ejer har flere geocaches, er det heller ikke nødvendigt at skrive kampagne-note på mere end én

Det er vigtigt at virke venlig og ikke at virke provokerende. Derfor skal logningen helst være en write note, ikke en needs maintenance. Det er også vigtigt at ikke at overspille at det er obligatorisk at medtage kontaktinformation og identifikation af cachen (som det fremgår af cachegodkendernes standardbrev til nye cacheejere).

Her er standardteksten til kampagne-noten:

Kære cacheejer: Har du tænkt over at din cache ikke indeholder kontaktinformation til dig (en e-mail-adresse eller et telefonnummer)[?]
 
Hvis du vælger at lægge kontaktinformation og cachens GC-kode i din cache, får andre lettere ved at få fat i dig hvis din cache skulle komme på afveje [;)]. 

Læs mere om fordelene ved kontaktinformation i Geowikien http://geowiki.wegge.dk/wiki/Kontaktinformation [8D]

Det er helt op til cacheejeren om man vil lade en kampagne-note stå i loggen eller slette den.