GSAK Guide: Semiautomatisk logning

Fra Geowiki
Spring til navigation Spring til søgning

Hvis man bruger GSAK, er her en vejledning i hvordan et program automatisk kan uploade logninger fra Oregon m.fl.[redigér]

Forudsætninger[redigér]

For at kunne benytte denne guide skal opfylde disse forudsætninger:

Hvis ikke man har en af de nævnte GPS'er, er det stadig muligt at semi-automagisere noget af logningen.

Man kan f.eks skrive sin logs i 'UserLog' feltet i GSAK (menuen Waypoint->Add/Change/Delete Notes...), eventuelt offline.

Hvis man erstatter standard-makroen, som der bruges til at lave online log med f.eks makroen LogACache.gsk, vil man hurtigt kunne overføre sine 'UserLog's til gc.com.

En anden makro, hvis man vil logge i en fart er HTML_LogCache.gsk, som i split-screen view i GSAK giver online log-formularen på geocaching.com i den anden halvdel af GSAK's vindue.

Der findes ligeledes en del makroer, til semi-autmoagisk logning ud fra data fra CacheMate.

Logning af fundne cacher i Colorado/Oregon ved hjælp af GSAK[redigér]

Ved hjemkomst. Tænd din GPS. Når menuen er synlig, tilslut GPS med USB kabel til din computer, og den går i PC-mode. Åbn for GSAK. Åbn den database, hvor alle dine fundne cacher ligger i. Kør makroen” FieldNotes Import and Log.gsk” .


Snagit12.jpg


Gennemgå indstillingsmulighederne nøje og rediger teksten til logningerne. Se vejledningen med muligheder:

%tag Hvad den gør
%count Fund nummer (dvs. 1, 2 ,3 etc)
%countsuffix Fund nummer med englske ordenstal (dvs. 1st, 2nd, 3rd etc)
%runcount Fund nummer i denne omgang/fil (dvs. 1, 2 ,3 etc)
%runsuffix Fund nummer i denne omgang/fil med englske ordenstal (dvs. 1st, 2nd, 3rd etc)  
%runtotal Antal fund i denne omgang/fil
%didnotfindcount   DNF nummer i denne omgang/fil (dvs. 1, 2 ,3 etc)
%didnotfindsuffix   DNF nummer i denne omgang/fil med englske ordenstal (dvs. 1st, 2nd, 3rd etc)  
%date Fund-dato
%time Findetidspunkt (24 timers format)
%militarytime Findetidspunkt (24 timers format uden kolon)
%time12 Findetidspunkt (12 timers format)
%day Dag i måneden
%month Måned
%year År
%monthnameeng Måneds navne på engelsk
%monthnamefra Måneds navne på fransk
%monthnamedeu Måneds navne på tysk
%monthnamecus Måneds navne defineret af bruger
%note Indholdet af GSAKs User Note
%log Indholdet af GSAKs User Log
%fieldnotes Indholdet af Field Notes fra GPSenSe min tekst her:

Snagit16.jpgNår man har valgt, hvad man vil have med, kan man senere i proceduren sagtens rette og tilføje individuelle tekster for den konkrete logning, se senere.


Klik derefter på ”1. Import from GPSr” og man får en liste over dagens ikke fundne og fundne cacher.


Snagit11.jpg


Den kan man så lige checke, om man har fået alle registreret som fundne ”i marken”


Gå derefter til step 2 "Create File for GC"


Snagit12.jpg


og man får et vindue pr. logning, altså i mit tilfælde 3 vinduer i træk.


Nedenfor ses det første vindue på dagens første DNF.


Snagit6.jpg


Dette kan så redigeres, hvis man ønsker det

Og her ses så udkastet til logning af den fundne cache:


Snagit10.jpg


Hvor man som sagt kan rette og tilføje, hvad man har lyst til, inden ”det går i trykken”

Og nedenfor ses så udkast til logningen af den fundne cache med et par tilføjelser.

Som det ses, kan man også i dette vindue logge en TB, inden man går videre.


Snagit5.jpg


Macroen åbner nu en browser med Geocaching.com field notes siden.

Adressen på den log-fil, vi lige har produceret, er automatisk gemt i clipboard, og man skal bare paste ind i (Ctrl-V): ”se næste billede”


Snagit4.jpg


Klik derefter på ”Return to Field Notes", og man kommer til denne side.


Snagit2.jpg


Hvor man blot skal klikke på ”post log” for hver cache.


Snagit1.jpg


Mellem hver logning klikker man på ”Submit more field notes” for at komme tilbage og sende den næste log.

Når der ikke er flere logninger, kommer dette billede:


Snagit8.jpg


Klik OK


Snagit7.jpg


Og ”Continue”, og de fundne Cacher flyttes automatisk til den valgte database, f.eks. ”fundne” afhængig af dine indstilling


THATS IT