Datum

Fra Geowiki
Skift til: Navigation, Søgning

Et datum er en definition af en model af jordens form og størrelse, som danner grundlag for et koordinatsystem. Et sæt koordinater i et bestemt datum angiver således en geografisk position.

Datum til geocaching[redigér]

Det eneste du som geocacher absolut behøver at vide om datum er dette:

  • Din GPS-modtager skal være sat op til at bruge det datum der hedder WGS 84.
  • Hvis du har sat din GPS-modtager op til det forkerte datum, kan et punkt vises mange hundrede meter forkert.

Spring endelig resten af artiklen over medmindre du er nysgerrig.

Om datum[redigér]

Et datum er en forenklet model af jorden, som bruges til at bestemme hvor et sæt koordinater peger hen på jordkloden.

Den model man bruger, er en ellipsoide - populært sagt en let fladtrykt kugle. Ellipsoiden lægges så dens korte akse svarer til jordens akse (linjen gennem Nordpolen og Sydpolen), og dens midtpunkt ligger midt på jordaksen. Modellen er så bestemt ved modellens afstand fra centrum til polen, modellens afstand fra centrum til ækvator, og modellens fastlæggelse af nulmeridianen (nul graders længde).

Der findes også modeller hvor modellens centrum er lidt forskudt fra jordens centrum, og hvor aksen ikke peger i helt samme retning som jordens akse, men det har ikke praktisk betydning for forståelsen af begrebet datum.

Den breddegrad man måler på jordens eller havets overflade med en sekstant, vil normalt afvige en smule fra den breddegrad der vises med en GPS. Det man måler med en sekstant i nærheden af Danmark, er vinklen fra horisonten til himlens nordpol (nær Nordstjernen). Men på grund af lokale variationer i jordens tyngdefelt, er retningen til den horisont man kan observere (direkte til havs, indirekte ved brug af en libelle andetsteds), ikke den samme som retningen til datumellipsoidens horisont. Det er netop den afvigelse der dukker op ved direkte målinger - hvis man ellers har udstyr til at lave dem nøjagtigt nok til at se forskellen.

Den længde man måler på jordens overflade med stjernekiggerudstyr og et nøjagtigt ur, vil normalt afvige en smule fra den længdegrad der vises med en GPS. Det man måler direkte, er klokkeslættet når en stjerne passerer gennem den meridian der går nøjagtigt hen over hovedet på det sted man befinder sig. Igen vil lokale variationer i jordens tyngdefelt betyde at retningen "opad" for et instrument ikke helt er det samme som retningen "opad" i forhold til datummets ellipsoide.

WGS 84[redigér]

WGS 84 står for World Geodetic System 84. Datummet er fastlagt på følgende måde:

Afstand fra jordens centrum til datummets poler: 6356,75231 km. Afstand fra jordens centrum til ækvator: 6378,137 km. Nulmeridianen: Ca. 100 m øst for observatoriet i Greenwich.

Modellen afspejler at jorden er en lille smule fladtrykt ved polerne. Det drejer sig om at overfladen ved polerne er ca. 21 km tættere på centrum end overfladen ved ækvator. Udtrykt i procent er fladtryktheden kun ca. 0,3 %.

Man kan undre sig over hvorfor nulmeridianen ikke er fastlagt til at gå direkte gennem observatoriet i Greenwich, når nu det er den oprindelige ide med nulmeridianen som udgangspunkt. Det hænger i det væsentligste sammen med at nulmeridianen er arvet fra et tidligere datum, hvor man gik ud fra en måling i Nordamerika og bestemte længden meget nøjagtigt med den tids teknik. Da man siden fik meget bedre udstyr, især dopplerradar i satellitter, viste det sig at nulmeridianen mere præcist var kommet til at ligge hvor den nu ligger.

Nulmeridianen ligger i øvrigt ikke fast i forhold til Greenwich. Det hænger sammen med at den kontinentalplade som Greenwich ligger på (sammen med resten af Europa nord for Alperne og Pyrenæerne), flytter sig mod nordøst ca. 2½ cm om året i forhold til modellen. På samme måde driver geocacher i Danmark mod nordøst i forhold til de koordinater GPS'en viser. Det er ikke noget praktisk problem med nutidens målenøjagtighed og geocachernes alder, men det kan måske blive noget man skal tage højde for om føje årtier.

ETRS89 (EUREF89)[redigér]

ETRS89 er et datum som stort set er det samme som WGS 84. Selve jordmodellen er nøjagtigt den samme som for WGS 84. Den væsentligste forskel er at koordinaterne i ETRS89 er låst til den europæiske kontinentalplade, således at koordinaterne inden for Europa ikke ændres i på grund af kontinentaldriften. Forskellen mellem WGS 84 og ETRS89 er ca. 30 cm (i Europa), og den ændrer sig med nogle få cm hvert år.

For geocachere, der under alle omstændigheder regner med positioner med en nøjagtighed på et par meter, kan man uden videre se bort fra forskellen og behandle WGS 84 og ETRS89 som om det var det samme.

ETRS89 kaldes somme tider for EUREF89. Det er blot et andet navn for det samme datum.

ED50[redigér]

ED50 er et datum som er udviklet ved internationalt samarbejde efter Anden Verdenskrig, særligt promoveret af NATO. Før ED50 brugte forskellige lande hver deres datum, hvilket betød at positionsangivelserne ved grænserne kunne afvige betydeligt. Selv efter at ED50 var etableret, var der flere europæiske lande som fortsatte med at bruge nationale datummer, ikke mindst Sverige og Schweiz, som stod uden for de store forsvarsalliancer, men også UK og Irland, som ikke har landegrænser til resten af Europa.

I ED50 er afstanden fra jordens centrum til ækvator sat til 6378,388 km, og afstanden fra jordens centrum til polerne er 6356,912 km. Modellens ækvator er ca. 200 m længere mod syd end WGS 84's ækvator. Det betyder at N-delen af UTM-koordinaterne afviger ca. 200 m fra WGS84's koordinater. Afvigelsen i længdegraden er forsvindende i nærheden af Arkhangelsk i Rusland, men stiger til ca. 100 m i Portugal. Inden for Europa betyder det at to punkter der har samme koordinater i de to datummer, i værste fald ligger op til 300 m fra hinanden.

Eksterne henvisninger[redigér]