Cachebeskrivelse: retningslinjer

Fra Geowiki
Spring til navigation Spring til søgning

NB: Dette er en oversættelse af Cache Listing Requirements / Guidelines fra geocaching.com. Ophavsretten til originalteksten tilhører Groundspeak. Rettelser af denne artikel bør kun udføres for at forbedre oversættelsen, ikke for at redigere indholdet på en måde der afviger fra originalteksten. Oversættelsen er i øvrigt kun en oversættelse - den kan ikke erstatte originalteksten hvis man har brug for de ultimative retningslinjer.


Denne oversættelse svarer til den udgave som Groundspeak offentliggjorde den 2. juni 2010.

Der er kommet en nyere udgave den 11. februar 2011, hvor retningslinjerne er struktureret som ca. 30 artikler med indbyrdes links. Der foreligger ikke nogen oversættelse af den nys struktur, men det kan være det kommer.

Indledning[redigér]

Dette er retningslinjer for hvordan man udformer en cachebeskrivelse. Inden cachesiden bliver offentliggjort, bliver cachebeskrivelsen gennemgået af en frivillig cachegodkender, som ser efter om beskrivelsen er i overensstemmelse med disse retningslinjer, og om den har åbentlyst forkerte eller dårlige koordinater. Det fysiske gemmested bliver ikke tjekket. Som cacheejer er du selv ansvarlig for cachens placering og for at vedligeholde cachen.

Før du lægger en cache ud og indsender cachebeskrivelsen, forventes du at gennemlæse disse retningslinjer. Når du indsender en ny cachebeskrivelse til cachegodkenderne, skal du bekræfte at du har læst retningslinjerne. Geocaching ændrer og udvikler sig hele tiden, og derfor bliver disse retningslinjer også opdateret løbende. Husk at tjekke retningslinjerne før du lægger en cache ud, så du kan sikre dig at der ikke er kommet ændringer til retningslinjerne som ville være i konflikt med din nye cache.

Der er først og fremmest ingen præcedensregler for cachegodkendelse. Det betyder at en ny cache ikke nødvendigvis er i orden selv om der allerede findes en cache der ser ud til at ligne den meget. Hvis du opdager en cache som ikke overholder disse retningslinjer, opfordrer vi dig til at indberette det. Men hvis cachen er lagt efter de retningslinjer der var gældende da den blev lagt, vil cachen ofte få lov til at blive liggende som den er.

Hvis du kan se at det kan være tvivlsomt om din cache overholder retningslinjerne, opfordrer vi dig til at skrive en note på cachesiden. Du kunne fx skrive en forklaring i "note to reviewer" (note til cachegodkenderen) som denne: "Jernbanen gennem parken bruges ikke mere, men er nu blevet til en gangsti." Cachegodkenderen læser noten i forbindelse med godkendelsen. Eventuelle noter til cachegodkenderen bliver omhyggeligt fjernet før cachebeskrivelsen bliver offentliggjort. Når en cachebeskrivelse bliver afvist, er det som regel fordi der mangler nok oplysninger til at godkende den. Hvis du sørger for at have alle relevante oplysninger med fra starten, er det med til at sikre hurtig godkendelse.

Hvis din cache bliver sat i bero, midlertidigt lukket eller slettet[redigér]

Læs først den forklaring som cachegodkenderen har skrevet i cachens log. Det er helt normalt at cachegodkenderne sætter cachen i bero mens de venter på at få visse detaljer uddybet. Cachegodkenderne kan også lukke en cache midlertidigt for at give cacheejeren tid til at rette noget ved den fysiske cache eller cachebeskrivelsen. Det indebærer ikke nødvendigvis at cachen ikke vil kunne godkendes siden hen. For at sikre at godkendelsen fortsætter hurtigt når du svarer cachegodkenderen, skal du sørge for at svare på den måde som cachegodkenderen beder om i sin note. Hvis du ikke får andet at vide, skal du klikke på cachegodkenderens profil på cachesiden og sende en mail via geocaching.com. Hvis du svarer direkte til den automatiske mailrobot, går dit svar normalt tabt.

Hvis din cache er blevet afvist og du gerne vil have afgørelsen genovervejet, skal du først kontakte cachegodkenderen og forklare hvorfor du mener at retningslinjerne er overholdt. Cachegodkenderen kan somme tider tillade undtagelser fra retningslinjerne, afhængigt af cachens karakter. Hvis din cache er udtryk for en ny ide, som kunne tænkes at tilføre geocaching nye aspekter, er det bedst, hvis du kontakter en cachegodkender og/eller Groundspeak før du indsender cachebeskrivelsen til godkendelse. Retningslinjerne skulle kunne klare de fleste situationer, men Groundspeaks administration og cachegodkendere er altid interesserede i nye ideer. Hvis du har udvekslet synspunkter pr. mail med en cachegodkender og stadig synes at din cache ikke burde have været afvist, er din næste mulighed at bede cachegodkenderen om at sætte din cachebeskrivelse til diskussion i cachegodkendernes interne debatforum. Det sker at et forslag fra en anden godkender som har set et tilsvarende forslag før, kan føre til et ændringsforslag der gør at cachen kan godkendes. Du er også velkommen til at vise dit forslag frem under "Geocaching Topics" i Groundspeaks debatforum for at se hvad andre geocachere mener om dit forslag. Hvis flertallet synes at din cache burde godkendes, kan det føre til at Groundspeaks administration og cachegodkendere trækker afvisningen tilbage. Endelig kan du, hvis du synes at cachegodkenderen ikke har opført sig passende, sende en mail med alle detaljer, GC-koden (GC*****) og et link til cachebeskrivelsen til Groundspeaks særlige mailadresse til den slags appeller: appeals@geocaching.com. I alle andre situationer hvor du henvender dig til Groundspeak som følge af disse retningslinjer, skal du bruge adressen contact@geocaching.com.

Her må der ikke ligge (fysiske) cacher[redigér]

Når du indsender en cachebeskrivelse, forsikrer du os om at du har den fornødne tilladelse til at gemme en cache på det sted du har valgt. Men hvis vi ser en cachebeskrivelse der nævner at man skal ignorere et adgang forbudt-skilt (eller andre tilsvarende tydelige beskeder), kan det føre til at din beskrivelse afvises på stedet. Vi går også ud fra at din cacheplacering ikke overtræder nogen lovgivning. Hvis der der er tydelige problemer med om cachen er lovligt placeret, eller vi senere bliver opmærksomme på sådanne problemer, kan det føre til at din cachebeskrivelse bliver slettet uden varsel.

En cachebeskrivelse risikerer at blive slettet meget hurtigt i følgende tilfælde (listen er ikke udtømmende):

 • Cachen befinder sig i et område der styres af en myndighed der ikke tillader geocacher, fx U.S. National Park Service eller U.S. Fish and Wildlife Service (fuglereservater og lignende).
 • Cachen er gravet ned. Hvis man skal bruge skovl, en murerske eller et andet "spidst" redskab for at grave når man gemmer eller henter cachen, er gemmestedet upassende.
 • Cachen skæmmer privat eller offentlig ejendom, hvad enten det drejer sig om en naturgenstand eller en menneskeskabt genstand, i forbindelse med gemmestedet, en ledetråd eller den måde cachen skal logges på.
 • Cachen ligger på et sted der er meget følsomt over for den ekstra kørsel eller trafik til fods som cachen forårsager (fx arkæologisk interessante steder og kirkegårde).
 • Cachen ligger tæt på jernbaner. I USA opererer vi typisk med en minimumsafstand på 46 m, men dine lokale regler er afgørende.
 • Cachen ligger på eller nær ved militære områder.
 • Cachen ligger på eller nær ved offentlige installationer som kan anses for potentielle mål for terrorangreb. Det kan dreje sig om vejbroer, dæmninger, regeringsbygninger, skoler, lufthavne eller lignende.

Der er mulighed for undtagelser. Hvis din cache falder ind under et af ovenstående punkter, bør du forklare cachegodkenderen (note to reviewer) hvorfor du mener at cachen alligevel bør kunne godkendes. Hvis du har fået tilladelse til at placere en cache på privat grund, skal du angive dette på cachesiden af hensyn til cachegodkenderen og de geocachere der søger efter cachen.

Der findes muligvis særlige begrænsninger for visse typer parker og lignende i dit område. Ofte vil lokale sammenslutninger af geocachere kunne hjælpe dig med at lære den slags begrænsninger at kende. Hvis der ikke findes nogen sammenslutning af geocachere i dit område, kan du spørge de lokale cachegodkendere. Hvis du har overholdt sådanne særlige begrænsninger ved at skaffe dig en tilladelse, skal du nævne det på cachesiden eller i en note til cachegodkenderen (note to reviewer). Hvis Groundspeak får besked om at din cache er placeret på et upassende sted, kan det medføre at din cachebeskrivelse bliver slettet eller midlertidigt lukket, og at du får tilsendt de oplysninger som vi har fået.

Cachestørrelser[redigér]

De fysiske cachebeholder inddeles i følgende størrelser:

 • Micro (mikro) (et 35 mm-filmhylster eller mindre - ca. 1 dl eller mindre - indeholder typisk kun en logbog eller en strimmel papir til at logge på)
 • Small (lille) (en lille plastmadkasse eller lignende - mindre end ca. 1 l - indeholder bytteting og logbog)
 • Regular (normal) (en plastboks eller ammunitionsbeholder på størrelse med en skotøjsæske)
 • Large (stor) (en spand på 20 l eller større)

Cachetyper[redigér]

Traditional cache[redigér]

En traditional cache er den oprindelige cachetype, som består af (i de enkleste tilfælde) en fysisk beholder og en log. Cachen kan indeholde bytteting. Normalt finder du en køleskabsboks af plast, en ammuntionsbeholder eller en spand fyldt med ting, eller en mindre beholder som kun indeholder en logbog. Koordinaterne i cachebeskrivelsen udpeger cachens nøjagtige placering. En beholder uden logbog er i almindelighed ikke nok til at udgøre en geocache - heller ikke selvom den indeholder en enkelt genstand eller et kodeord til brug for bekræftelse af fundet.

Multicache[redigér]

Der er mange varianter af multicacher. Den hyppigste er den hvor det første waypoint giver koordinaterne til det næste waypoint, evt. i form af en oplysning i en beholder. En anden populær variant består af adskillige waypoints som hver især bidrager med oplysninger til det sted slutcachen ligger. Du skal opgive koordinaterne for alle trin i multicachen som additional waypoints i cachebeskrivelsen. Koordinaterne øverst i cachebeskrivelsen bruges til det første trin. Hvis det ikke er meningen at andre skal kunne se koordinaterne for de efterfølgede trin direkte i cachebeskrivelsen, skal du huske at skjule dem (hidden), så kun du selv og cachegodkenderne kan se dem.

En offset-cache er en variant af som også har cachetypen multicache. Koordinaterne til en cache af denne type leder til et monument, en mindeplade, et fikspunkt eller lignende, som du gerne vil have geocacheren til at besøge. På stedet skal geocacheren så finde tal eller andre oplysninger som i forvejen findes på stedet (cacheejeren vil aldrig skæmme privat eller offentlig ejendom). Jagten fortsætter herefter ved at bruge tallene eller oplysningerne på en måde som er angivet i cachebeskrivelsen.

Mystery-cache[redigér]

Kategorien mystery-cache omfatter cacher der ikke falder ind under de andre typer. Der kan ofte være tale om indviklede opgaver som skal løses for at finde frem til koordinaterne. De oplysninger der skal bruges, skal være alment tilgængelige for geocachere, og det skal være muligt at løse opgaven ud fra de oplysninger der gives på cachesiden. Det kan fx være i orden at kræve søgning på offentligt tilgængelige websteder, mens det kan føre til afvisning hvis det kræves at løsningen skal sendes pr. e-mail til cacheejeren. For en mystery-cache gælder det tit at cachens kooordinater ikke peger på det sted beholderen er gemt, men på et andet sted, fx en parkeringsplads i nærheden. Medmindre cacheejeren oplyser en god grund til det, bør selve cachen ikke ligge mere end 2-3 km fra de opgivne koordinater. Dermed bliver afstandsbaserede søgninger og den tilbagelagte afstand for sporbare nogenlunde retvisende.

Hvis du indsender en mystery-cache til godkendelse, skal du give cachegodkenderen så detaljerede oplysninger om cachen som muligt. Angiv cachens slutkoordinater og andre relevante trin eller ledetråde ved hjælp af additional waypoints. Cachegodkenderen vender muligvis tilbage og beder om flere oplysninger før cachen bliver godkendt.

En challenge-cache indeholder særlige betingelser der skal opfyldes for at cachen kan logges som fundet. Challenge-cacher vises med typen mystery-cache. Normalt forlanges det at den der finder cachen, først skal have opfyldt en rimeligt krav som har noget med geocaching at gøre (Waymarking og Wherigo gælder selvfølgelig også) som fx at have fundet en cache i alle amter i en stat. Hvis du vil have sådan en cache godkendt, skal du skrive en note til cachegodkenderen (note to reviewer) hvor du påviser at du selv opfylder betingelserne, eller at et betydeligt antal geocachere ville kunne opfylde betingelserne.

Letterbox-hybrid[redigér]

Letterboxing er en form for skattejagt hvor man giver skattejægerne en vejledning der leder til en skjult beholder. Hver letterbox indeholder et stempel, som er beholderens særlige kendetegn. Lettebox-jægere har som regel deres eget personlige stemple og en personlig logbog. De stempler beholderens logbog med deres eget stempel og bruger beholderens stempel til at stemple deres egen logbog.

En letterbox-hybrid er en blanding af en lettebox og en geocache. Beholderen bør indeholde et stempel som kendetegner cachen og skal blive i den permanent. Desuden skal der være tale om en geocache, så der skal være en logbog i beholderen, og brug af GPS skal indgå i jagten. En letterbox-hybrid må ikke indrettes på en sådan måde at den alene kan findes ved brug af vejledningen. Cacheejeren bestemmer selv om der skal være bytteting i beholderen. Som regel kræves der ikke af geocachere at de skal have et personligt stempel og en personlig logbog for at kunne finde en letterbox-hybrid.

Wherigo™[redigér]

En Wherigo-geocache bruger en Wherigo-kassette til at føre dig frem til en fysisk geocache. Kassetterne skal lagres hos Wherigo.com. Hvis der kræves en kassette for at finde en geocache, betragtes den som en Wherigo-cache, også selv om den desuden indeholder træk der ligner en multicache eller en mystery-cache.

Reglerne om afstande mellem cacher gælder kun fysiske beholdere, ikke de virtuelle dele af Wherigo-cachen. De sædvanlige retningslinjer for geocacher gælder i almindelighed for Wherigo-cacher.

Et apparat der kan afspille en Wherigo-kassette, anses ikke for særligt udstyr.

Event-cache[redigér]

En event-cache er et træf som alle geocachere indbydes til at deltage i, og som er arrangeret af geocachere. Træffet skal henvende sig specielt til geocachere, så en koncert, et loppemarked, en sportsbegivenhed, et radioamatørtræf eller en byfest med fyrværkeri anses ikke for en event-cache, selv om mange geocachere kunne tænkes at deltage. Derudover bør en event-cache ikke oprettes alene med det formål at samordne en tur der blot har til formål at finde en cache eller nogle cacher. Sådanne fællesudflugter bør organiseres pr. e-mail eller via et debatforum.

Hvis et træf har flere bestanddele, som fx hvis det omfatter en hel weekend med bytning af geomønter, undervisning og fællesspising, kan de enkelte dele eventuelt godkendes som selvstændige event-cacher.

En event-cache bør indsendes til godkendelse seneste 14 dage før selve eventen, så man giver de potentielle deltagere rimelig tid til at planlægge deres deltagelse. Normalt bliver en event-cache ikke offentliggjort før tidligst 3 måneder før eventen skal finde sted, så man kan undgå at fremtidige event-cacher optager for meget plads i søgninger og ugentlige mailudsendelser. Tidligere offentliggørelse kan undtagelsesvis ske for event-cacher der forventes at tiltrække deltagere langvejs fra eller hvis deltagerne forventes at overnatte (fx i telt). I disse tilfælde skal du henvende dig på forhånd direkte til cachegodkenderen, som så kan tillade at event-cachen bliver offentliggjort op til 6 måneder før eventen. Groundspeak kan selv organisere event-cacher til fremme af geocaching som ikke nødvendigvis overholder disse frister.

Efter at eventet har fundet sted, bør arrangøren arkivere cachen inden for 4 uger.

Mega-event-cache[redigér]

En mega-event er en særlig type som kun bruges til de største event-cacher, hvor deltagerne kommer langvejs fra. Oprettelse af en mega-event kræver forhåndsgodkendelse fra Groundspeak - ikke bare fra en cachegodkender. Blandt fourdsætningerne for godkendelse er at det påvises at der sandsynligvis kommer mindst 500 personer til eventen. En mega-event kan offentliggøres op til et år før eventen skal finde sted. En almindelige event-cache kan ændres til en mega-event efter at den har fundet sted, hvis arrangøren kan påvise over for Groundspeak at der var over 500 deltagere.

CITO-event-cache[redigér]

Begrebet CITO (Cache In Trash Out - cache ind, affald ud) opstod sidst i år 2000 som en måde geocachere kunne bidrage til vedligeholdelse af parker og natur på. Læs mere om CITO-programmet her.

Begrebet CITO-event-cache kom til for at skelne mellem oprydningstræf og andre events. Denne type event-cache bruges når formålet med eventen er at mødes for at fjerne affald i en park, på en strand eller lignende. Hvis du lægger en sædvanlig cache i et område der trænger til af få fjernet affald, er der ikke tale om en CITO-event-cache, men du kan nævne muligheden for at fjerne affald i cachebeskrivelsen.

En CITO-event-cache skal arrangeres af geocachere - ikke af andre organisationer. Hvis du ikke er sikker på om den event du har planlagt, passer i kategorien, beder vi dig kontakte Groundspeak først.

EarthCache™[redigér]

En EarthCache er en pædagogisk cache som omfatter et besøg på et sted af særlig geologisk eller geografisk interesse.

For at logge en EarthCache skal man opfylde nogle krav som fremgår af cachebeskrivelsen, og det indgår at man skal besvare spørgsmål pr. e-mail til cacheejeren. De udførlige retningslinjer om hvordan man får en EarthCache godkendt, kan ses hos EarthCache.org.

Logning af alle fysiske cacher[redigér]

En geocache kan logges som Found (fundet) i cachebeskrivelsens log så snart man har skrevet i den fysiske log.

Hvis det passer til din caches placering eller emne, kan du opfordre finderne til at udføre en valgfri enkel opgave enten i nærheden af cachestedet (normalt højst 161 m væk) eller når de skriver i logbogen. Det kan for eksempel dreje sig om at tage den sjove hat i cachebeholderen på og vedlægge et billede. Den der finder cachen, bestemmer selv om de vil udføre den valgfrie opgave. Cacheejeren må ikke slette en logning alene fordi en valgfri opgave ikke er udført.

Denne retningslinje gælder med øjeblikkelig virkning for alle logninger fra og med 4. april 2009. Ældre cacher med obligatoriske ekstraopgaver som forudsætning for at logge cachen vil ikke kunne fortsætte med henvisning til ældre retningslinjer. Hvis du har en cache med sådanne obligatoriske ekstraopgaver, beder vi dig om

 • fremover at undlade at slette logninger der ikke opfylder kravene,
 • at gennemgå din cachebeskrivelse med henblik på om muligt at gøre kravet til en frivillig opgave, og ellers at slette cachen,
 • at overveje om cachen skal skifte type, og i givet fald at ændre cachebeskrivelse passende, for derefter at henvende dig til en cachegodkender og få hjælp til at skifte cachetype.

Fælles krav til alle cachetyper[redigér]

Når du lægger en fysisk cache eller anden genstand, skal du omhyggeligt overveje hvordan beholderen og geocachernes opførsel vil blive opfattet af offentligheden. Vis respekt når du overvejer at placere fysiske cacher eller genstande i områder som er meget følsomme over for den ekstra trafik af køretøjer og mennesker som opstår (fx arkæologiske eller historiske steder og kirkegårde). En cache som gemmes et sted der tydeligt kan ses fra vinduerne i et kontorhus eller et beboelseshus, kan for eksempel betyde at geocacherne kan blive set af nogen som finder søgningen efter cachen mistænkelig. Din cache kan også være gemt på offentlig grund med behørig tilladelse, men der kan være bekymrede beboere på nabogrunden. Og selv om en ammunitionsboks eller et PVC-rør kan være fremragende beholdere dybt inde i skoven, kan de give anledning til uro i bymæssige omgivelser. Her kan gennemsigtig beholder eller en mikrocache være et bedre valg. For at undgå forvirring og uro når en cache opdages ved et tilfælde, bør du gøre det tydeligt allerede udefra at der er tale om en geocache. Alle militære afmærkninger skal overmales eller tildækkes med klæbemærker. Sørg for at der er en stash note i cachen, som forklarer hvad cachen går ud på. Sund fornuft i valget af gemmested og beholder mindsker risikoen for at din cache bliver fejlopfattet som noget farligt af en der ikke kender til geocaching.

Som cacheejer skal du tage hen til gemmestedet og bestemme koordinaterne ved hjælp af en GPS. Brug af GPS er en væsentlig del af geocaching. Selv om det er muligt at finde geocacher uden at bruge GPS, skal muligheden for at bruge nøjagtige GPS-koordinater som led i jagten være en påviselig del af alle cachebeskrivelser der sendes til godkendelse.

Alle fysiske cacher skal have en logbog, en logrulle eller en anden slags log hvor geocacherne kan registrere deres besøg.

Når cachebeskrivelsen indeholder flere waypoints end selve cachekoordinaterne, beder vi dig om at bruge funktionen additional waypoints til at beskrive alle ekstra waypoints. Hvis der er visse koordinatsæt som du ikke vil have vist på cachesiden, skal du huske at mærke dem som "hidden". Derved bliver waypointets koordinater skjult for alle andre end cacheejeren og cachegodkenderne.

Af filsikkerhedsgrunde får du ikke godkendt en geocache der kræver at man downloader, installerer eller kører data og/eller programmer.

Hvis din cache kræver at geocacherne skal besøge et andet websted, kan cachen ikke godkendes hvis det forlanges at geocacheren skal oprette en konto eller opgive personlige oplysninger i den forbindelse.

Hvis du har tænkt dig at lægge et større antal cacher som du gerne vil have offentliggjort på samme dato (fx i forbindelse med en event-cache), beder vi dig indsende cachebeskrivelserne mindst 10 dage før den frigivelsesdag du har i tankerne. I en note (note to reviewer) skal du bede om at cachen bliver frigivet på den tilsigtede dag. Herved får cachegodkenderen passende lang tid til at gennemgå cachebeskrivelserne eller til at få hjælp fra en anden cachegodkender. (NB: Cacher der udlægges i forbindelse med en event, skal udlægges med henblik på at blive liggende varigt efter eventen; midlertidige cacher godkendes ikke).

Din cache skal være på plads og klar til at blive fundet når du indsender cachebeskrivelsen til godkendelse. Hvis den af en eller anden grund endnu ikke er på plads, skal du enten markere det felt i cachebeskrivelsen der forhindrer øjeblikkelig indsendelse, eller skrive en besked (note to reviewer) som forklarer de særlige omstændigheder (fx at du afventer en tilladelse fra lodsejeren).

Somme tider vil cachegodkenderne, der er erfarne geocachere, pege på en svaghed ved din cache som du ikke selv har set, men som ikke direkte er en overtrædelse af retningslinjerne. I den forbindelse kan cachegodkenderne, som en tjeneste de gør dig, pege på sådanne problemer og måske foreslå forbedringer inden den endelige offentliggørelse. Som cacheejer er du under alle omstændigheder ansvarlig for den måde din cache ligger på, og for at den bliver vedligeholdt. NB: Undtagelser fra visse retningslinjer kan somme tider komme på tale når cachen har særlig nyhedsinteresse eller på anden måde er speciel. Hvis du har en ide til en cache som du synes er nyskabende, beder vi dig tage kontakt til Groundspeak før du udlægger den og indsender cachebeskrivelsen.

Cachevedligeholdelse[redigér]

Cacheejeren har det fulde ansvar for sine cachebeskrivelser.

Ansvaret for cachebeskrivelserne omfatter kvalitetskontrol med logninger på cachesiden. Du bør slette logninger som ser ud til af være forfalskede eller irrelevante, eller som ikke overholder de krav der stilles.

Som cacheejer er du også ansvarlig for at tjekke den fysiske cache med jævne mellemrum, og især når nogen fortæller om særlige problemer med cachen (den er væk, beskadiget, våd eller lignende). Du kan lukke din cache midlertidigt (disable) for at lade andre vide at de ikke skal forsøge at finde cachen før du har haft mulighed for at udbedre problemet. Denne mulighed giver dig et rimeligt tidsrum - normalt nogle få uger - til at få besøgt cachen. Hvis cachen ikke lader til at blive ordentligt vedligeholdt, eller hvis den har været midlertidigt lukket i lang tid, kan det ende med at vi sletter cachen helt.

Det kan være svært at opfylde vedligeholdelsespligten hvis du lægger cachen ud under en ferierejse eller på anden måde langt fra dit normale geocacheområde. Godkendelse af den slags cacher kan forudsætte at du kan fremlægge en brugbar vedligeholdelsesplan. Det er ikke udsædvanligt at cacher forsvinder, at stier bliver blokeret eller nedlagt, at genstande der bruges som reference til multicacher eller mystery-cacher, bliver flyttet eller fjernet, eller lignende. Din vedligeholdelsesplan skal gøre det muligt at reagere hurtigt på sådanne hændelser.

Det varierer fra den ene person til den anden hvor stort et område man kan overkomme at vedligeholde geocacher i. Aktive geocachere der ofte rejser rundt mellem steder der ligger flere hundrede km fra hinanden, kan derved sandsynliggøre at de kan vedligeholde cacher der ligger over 150 km fra deres bopæl. En geocacher der kun har været aktiv inden for 40 km af sin bopæl, skal ikke forvente at få godkendt en cache der ligger 400 km hjemmefra.

Hvis der gælder særlige omstændigheder, bør du nævne din vedligeholdelsesplan på selve cachesiden. Hvis du fx har aftalt med en lokal geocacher at vedkommende holder øje med cachen for dig, bør vedkommendes geocachernavn fremgå af cachesiden.

Cachen skal være varig[redigér]

Når du opretter en cache og søger den godkendt på geocaching.com, har andre geocachere ret til at forvente at cachen vil blive liggende på stedet i et længere, realistisk tidsrum. Derfor godkendes cacher som regel ikke hvis de har som formål at bevæge sig, eller hvis de er midlertidige (dvs. tilknyttet en event-cache eller i øvrigt med en varighed under 3 måneder). Hvis du opretter en geocache som kun skal blive liggende under en event, kan du tage i stedet udskrifter af cachebeskrivelsen med og dele dem ud på eventen.

Vi er klare over at en cache der er planlagt som varig cache, nu og da må nedlægges i utide på grund af miljøhensyn, forsvundne eller ødelagte beholdere eller cacheejerens beslutning om at nedlægge cachen af andre gyldige grunde. Vi beder dig gøre dig umage for at forberede cachen omhyggeligt, gemme den med omtanke og vedligeholde den ordentligt med henblik på at give cachen lang levetid.

Geocacher i rummet (eller på andre planter eller rumfartøjer)[redigér]

Vi tillader gerne cacher der er gemt i rummet, fx på International Space Station eller Mars. Du skal bekræfte at det er muligt at lande eller forbinde sig til rumstationen for at vi kan godkende cachen. Husk på at du ikke kan få godkendt endnu en cache på ISS, for der findes allerede en cache der, og cachetætheden ville blive for stor.

Cachetæthed[redigér]

Cachebeholdere og fysiske trin bør i almindelighed være mindst 161 m (0,1 mile) fra hinanden. Et fysisk trin defineres som ethvert trin der indeholder noget fysisk som cacheejerne har placeret på stedet, fx et skilt med det næste sæt koordinater eller en beholder. Ikke-fysiske cacher eller trin, herunder referencepunkter, koordinater der peger på en sti, parkeringskoordinater og koordinater på steder hvor man skal svare på et spørgsmål, er ikke underkastet 161 m-retningslinjen.

Inden for en enkelt multicache eller mystery-cache er der ikke nogen krav om minimumsafstand mellem fysiske bestanddele.

Vi beder dig lade være med at gemme en cache for hver 200 m bare fordi det er muligt. Det egentlige mål med retningslinjerne om cachetæthed er at opmuntre dig til at finde nye steder at gemme cacher frem for at gemme dem på steder hvor der allerede er nogen, og at begrænse antallet af geocacher i et bestemt område, især når det drejer sig om samme cacheejer. Groundspeak kan begrænse antallet af godkendte cacher yderligere i områder hvor cachetætheden giver anledning til bekymring.

Beholdernes indhold[redigér]

Brug sund fornuft i de fleste tilfælde. Sprængstoffer, fyrværkeri, ammunition, lightere, knive (også lommeknive og hobbyknive), medicin, narko, alkohol eller ulovligt materiale bør ikke lægges i en cache. Sørg altid for at respektere gældende lovgivning på stedet. Geocaching er en aktivitet for hele familien, og cachens indhold skal være passende for alle aldersgrupper.

Det er altid en dårlig ide at lægge madvarer. Dyr har bedre lugtesans end mennesker, og der findes tilfælde af cacher som er blevet gennemtygget og ødelagt fordi der var madvarer (eller genstande der lugtede af mad) i cachen. Selv tandtråd med pebermyntesmag har været årsag til at en cache er blevet ødelagt.

Hvis det fremgår af cachebeskrivelsen at en cache indeholder noget af det nævnte eller andre tvivlsomme ting, eller hvis der bliver indrapporteret at cachen indeholder tvivlsomme ting, risikerer cachen at blive lukket midlertidigt, og cacheejeren vil få besked om at fjerne de tvivlsomme ting inden cachen kan genåbnes.

Uvedkommende propaganda[redigér]

Uvedkommende propaganda godkendes ikke. Fx kan geocacher ikke tillades hvis de propaganderer for religiøse, politiske, velgørende eller lignende formål. Geocaching skal være underholdende, ikke et talerør for en dagsorden.

Kommerciel reklame[redigér]

Cacher med kommercielt indhold må ikke forekomme på geocaching.com uden Groundspeaks forudgående godkendelse. Cachen anses for at have kommercielt indhold hvis Groundspeak, Groundspeaks ansatte eller cachegodkenderne finder at cachen er oprettet med særligt henblik på henvendelse til kunder eller for vindings skyld. En geocache anses for at have kommercielt indhold hvis man for at finde cachen skal gå ind i en forretning, have kontakt med ansatte og/eller købe en vare eller en tjenesteydelse, eller hvis cachen har overtoner af reklame, marketing eller lignende.

Uden Groundspeaks forudgående godkendelse må cachebeskrivelsen heller ikke have links til foretagender, reklamefirmaer, velgørende organisationer, politiske organisationer eller lignende. Det gælder også tilsvarende logoer.

Retningslinjer for cachetyper der ikke godkendes længere[redigér]

Virtuel cache og webcam-cache[redigér]

Disse to cachetyper er særlige kategorier hvor geocacherne skal finde et objekt der findes i forvejen, for at logge et fund. Nye virtuelle cacher og webcam-cacher godkendes ikke længere. Vi tillader dog at cacher af disse typer som fandtes før november 2005, fortsat kan findes og logges.

Vedligeholdelse af virtuelle cacher og webcam-cacher[redigér]

Cacheejeren har det fulde ansvar for sin cachebeskrivelse.

Selv om cachen ikke vedligeholdes fysisk af cacheejeren, skal selve cachebeskrivelsen vedligeholdes, og cacheejeren skal kunne svare på henvendelser om cachen. Cacheejeren skal regelmæssigt tjekke de fysiske genstande i forbindelse med virtuelle cacher og webcam-cacher. Du kan lukke din cache midlertidigt (disable) for at lade andre vide at de ikke skal forsøge at finde cachen før du har haft mulighed for at udbedre problemet. Denne mulighed giver dig et rimeligt tidsrum - normalt nogle få uger - til at få besøgt cachen.

Du bør også logge ind hos geocaching.com mindst en gang om måneden for at vise at du stadig er aktiv. Cacher med inaktiv cacheejer risikerer at blive slettet.

Ansvaret for cachebeskrivelserne omfatter kvalitetskontrol med logninger på cachesiden. Du tager ansvaret for at slette logninger som ser ud til af være forfalskede eller irrelevante, eller som ikke overholder de krav der stilles.

Hvis cachen ikke lader til at blive ordentligt vedligeholdt, eller hvis den har været midlertidigt lukket i lang tid, kan det ende med at vi sletter cachen helt. For disse cachetyper vil en slettet cache ikke bagefter kunne genåbnes.

Retningslinjer ved logning af virtuelle cacher[redigér]

Når man logger en virtuel cache, skal man overholde de krav som cacheejeren stiller, som fx at sende en mail til cacheejeren med svar på stillede spørgsmål, eller at vise et originalt fotografi med et bestemt motiv. Svar på spørgsmål, hints og ledetråde bør ikke gengives i loggen, heller ikke i krypteret form.

Retningslinjer ved logning af webcam-cacher[redigér]

Når man logger en webcam-cache, skal man opfylde de krav cacheejeren stiller, som fx kan være at fremvise et billede taget med webkameraet eller at følge et eksempel som angives på cachesiden.