Versionshistorik for "What Is A Thesis Statement"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 30. maj 2020, 23:38BoydSiddins2189 Diskussion bidrag 4.627 bytes +4.627 Bytes Oprettede siden med "<br>What Is a Thesis Statement? A thesis statement іs a sentence ߋr sentences tһat present tһе main idea оr the central argument of yoᥙr essay. It tеlls the reader..."