Versionshistorik for "Tips For Burning Wii Video Games"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 11. okt 2021, 21:21IndiraAbreu Diskussion bidrag 5.241 bytes +5.241 Bytes Oprettede siden med "<br>On 1 side, black glass covers the sensors that pick up the movements of video-game players-or of sufferers in a hospital space. The devices collected data constantly, mo..."