Versionshistorik for "The Position Of Artificial Intelligence In Reaching The Sustainable Growth Goals"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 19. okt 2021, 01:35CarlP5273442 Diskussion bidrag 6.086 bytes +6.086 Bytes Oprettede siden med "<br>Artificial Intelligence (AI) is the most anticipated idea ever launched on the earth of expertise. Artificial Intelligence has undoubtedly modified and accelerated devel..."