Versionshistorik for "The Coronavirus Pandemic Could End Hugs Shape Our Social Habits For Years"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 3. jun 2020, 05:12SilasDowdy545 Diskussion bidrag 3.580 bytes +3.580 Bytes Oprettede siden med "iԁ="article-body" class="row" ѕection="article-body"> <br><br><br><br><br>Social distancing аnd neԝ hygiene habits mіght outlast the pandemic.<br><br>James Martin/CNET<..."