Versionshistorik for "The Affect Of Social Media On Lodging Performance"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 27. jun 2021, 05:09HilarioHartley5 Diskussion bidrag 6.520 bytes +6.520 Bytes Oprettede siden med "<br>Demonstrations that analyses of social media content material can align with measurement from sample surveys have raised the question of whether survey analysis can be s..."