Versionshistorik for "Social Media Company Sydney"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 20. sep 2021, 22:19DJPAmbrose Diskussion bidrag 6.094 bytes +6.094 Bytes Oprettede siden med "<br>Since YouTube lacks an effective method to address harmful creators past demonetizing their content and allegedly shadowbanning them, it’s up to the viewers to yank he..."