Versionshistorik for "Social Media Advertisements For Vaping Should Embody Nicotine Warnings FTC Says"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 16. sep 2021, 09:33RobertaA02 Diskussion bidrag 5.281 bytes +5.281 Bytes Oprettede siden med "<br>Assistant Professor of engineering Ivan Garibay '00MS '04PhD. He has more than seventy five peer-reviewed papers and more than $9.5 million in funding from numerous nati..."