Versionshistorik for "Social And Monetary Reward Studying Interact Overlapping Neural Substrates"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 30. jun 2021, 04:27MylesPankhurst Diskussion bidrag 4.896 bytes +4.896 Bytes Oprettede siden med "<br>Democratic leaders pushed the invoice through using a finances maneuver that allowed for passage with easy majorities. Opponents of further direct funds argue that there..."