Versionshistorik for "Roblox Reverses Course And Aims To Go Public Through A Direct Listing"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 19. jun 2021, 13:38FelicitasStorkey Diskussion bidrag 6.408 bytes +6.408 Bytes Oprettede siden med "<br>The video game platform Roblox was valued at $29.5bn immediately after a capital raising and stated it would go public by way of a direct listing, in a reversal of plans..."