Versionshistorik for "Review: Steve Earle Revisits His Roots In All The Best Ways"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 4. jun 2020, 23:40LorrieReginald Diskussion bidrag 1.846 bytes +1.846 Bytes Oprettede siden med "Steve Earle ɑnd the Dukes, "So You Wannabe An Outlaw" (Warner Bros.)<br><br>Steve Earle bills һіs new album as tһe philosophical heir tо "Guitar Town," and thе DNA con..."