Versionshistorik for "NOT REAL NEWS: Disneyland Is Not Giving Away Free Tickets"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 12. dec 2020, 23:03DarbyDsn788 Diskussion bidrag 1.617 bytes +1.617 Bytes Oprettede siden med "Disneyland is not giving away free tickets to 500 families to celebrate 110 years of service, despite an advertisement circulating on social media.<br><br>The false offer lo..."