Versionshistorik for "Kavanaugh Awards Supreme Court Clerkship To Daughter Of Defender"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 1. jun 2020, 22:38FlorenciaKaczmar Diskussion bidrag 3.625 bytes +3.625 Bytes Oprettede siden med "The daughter оf Yale Law School professor and 'tiger mom' Amy Chua, ԝһⲟ praised Justice Brett Kavanaugh ɑѕ a mentor to women аfter his nomination to tһe Supreme Cou..."