Versionshistorik for "Højde"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 6. maj 2009, 21:2685.235.229.20 Diskussion 269 bytes +269 Bytes Siden blev oprettet: På [http://kmswww3.kms.dk/kortpaanettet/index.htm?map=&searchType=c_ADDRESS&serviceName=&inputSogedata= Kort- og Matrikelstyrelsens side] er der mulighed for at finde højder p...