Versionshistorik for "French Billionaire Might Choose Cartier To Tiffany"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 19. aug 2021, 09:25BobDickens Diskussion bidrag 6.079 bytes +6.079 Bytes Oprettede siden med "<br>Rapper Wealthy The kid seems to have discovered himself in legal bother. Bling problems: Rapper Rich The child appears to have found himself in legal bother. The singer..."