Versionshistorik for "Finest Uganda Jobs: 08 22 10"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 26. maj 2021, 01:47JudeBitner Diskussion bidrag 5.419 bytes +5.419 Bytes Oprettede siden med "<br>They want better grades at school and degrees at university and, most significantly, higher paid and higher standing jobs. At a lesser degree, they wish to beat men at s..."