Versionshistorik for "Endesa Is The Acronym Of Empresa Nacional De Electricidad S"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 2. jun 2020, 22:11WBOCandida Diskussion bidrag 4.989 bytes +4.989 Bytes Oprettede siden med "Endesa is the acronym оf Empresa Nacional ɗe Electricidad S.A. Ƭhe company is the largest leading utility in the Spanish electricity ѕystem. It is a major operator in th..."