Versionshistorik for "EU Report: Illicit Drug Gross Sales Moved Online During Lockdowns"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 26. jun 2021, 22:57MorganChristison Diskussion bidrag 6.373 bytes +6.373 Bytes Oprettede siden med "<br>With an extra click on, perhaps off-duty nurses or paramedics who test in at a venue might also broadcast their skilled background and willingness to help in the event o..."