Versionshistorik for "Canva s Valuation Additional Than Doubles To 40 Bln In Newest Funding Round"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 24. okt 2021, 08:33BradleyGeneff8 Diskussion bidrag 4.514 bytes +4.514 Bytes Oprettede siden med "<br>See the situation, a incredibly capable graphic designer came out with an astonishing design notion for a client and completed the design within 2 organization days. Fun..."