Versionshistorik for "COVID Vaccine: Most Individuals Say They Prefer A Particular Model - CBS News"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 16. sep 2021, 20:04WarnerMannino4 Diskussion bidrag 4.893 bytes +4.893 Bytes Oprettede siden med "<br>1. Tactical vs. strategic implementation: Living in such an uncertain world, it’s onerous to undertaking three to 5 years forward for your corporation. 2. Purchasers r..."