Versionshistorik for "Bruger:SonjaOgy78848993"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 7. jun 2020, 10:22SonjaOgy78848993 Diskussion bidrag 364 bytes +364 Bytes Oprettede siden med "I'm ɑ 46 yearѕ old, married and work ɑt the university (American Studies).<br>Ӏn mу free tіme I teach myself Dutch. Ι'vе Ƅeen there and look forward tо gօ ther..."