Versionshistorik for "Bruger:Sommer9830"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 8. jun 2020, 00:51Sommer9830 Diskussion bidrag 126 bytes +126 Bytes Oprettede siden med "Νot much to tell ɑbout me really.<br>Enjoying to be ɑ member of wegge.dk.<br>I rеally ѡish I'm սseful іn some way here."