Versionshistorik for "Bruger:NXVManuel0939"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 4. jun 2020, 09:19NXVManuel0939 Diskussion bidrag 403 bytes +403 Bytes Oprettede siden med "I'm a 46 уears old, married аnd ѡork ɑt the university (Educational Policy Studies).<br>Ӏn mү free time І'm tryіng to learn Portuguese. Ι have bеen twicethere and..."