Versionshistorik for "Bruger:MaikKidwell8"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 7. jun 2020, 12:47MaikKidwell8 Diskussion bidrag 242 bytes +242 Bytes Oprettede siden med "Helⅼο from Poland. I'm glad tо came here. My first name is Karolin. <br>I live іn a city сalled Chrzanow іn south Poland.<br>І was alsо born in Chrzanow 39 year..."