Versionshistorik for "Bruger:Jon49L0803063890"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 25. dec 2020, 23:27Jon49L0803063890 Diskussion bidrag 128 bytes +128 Bytes Oprettede siden med "I'm Romeo and I live in a seaside city in northern Poland, Krakow. I'm 24 and I'm will soon finish my study at American Studies."