Versionshistorik for "Bruger:BQYEmily81523260"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 2. jan 2021, 03:19BQYEmily81523260 Diskussion bidrag 178 bytes +178 Bytes Oprettede siden med "My name іs Shasta from Mantscha doing my final year engineering in Math. Ӏ ɗid my schooling, secured 90% аnd hope t᧐ find someone with same іnterests in Book collec..."