Versionshistorik for "BREAKING: NY AG Files Civil Suit Against Trump Trump Org Household - HotAir"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 29. okt 2022, 07:04ShalandaThirkell Diskussion bidrag 4.621 bytes +4.621 Bytes Oprettede siden med "<br>In Fig. 1c, according to managerial positions respondents are divided into 3 groups namely leading level, middle level, and decrease level of management that has been ex..."