Versionshistorik for "Angelina Jolie Spends 1-on-1 Quality Time With Her Teen Children In NY"

Spring til navigation Spring til søgning

Forklaring: (nuværende) = forskel til den nuværende version, (forrige) = forskel til den forrige version, M = mindre ændring

  • nuværendeforrige 14. apr 2022, 12:46BrianneWashburn Diskussion bidrag 7.302 bytes +7.302 Bytes Oprettede siden med "Angelina Jolie spent one-on-one quality time with three of her teenage children - including 16-year-old daughter Zahara Marley - during her 46th birthday trip to the Big App..."