Fotolog

Fra Geowiki
Spring til navigation Spring til søgning

En fotolog er en logning af typen found itgeocaching.com, hvor den geocacher der har fundet en fysisk cachebeholder, ikke har skrevet i cachens log, men i stedet ønsker at dokumentere sit fund med et fotografi af beholderen. Fotografiet bliver så sendt som privat besked til cacheejeren eller somme tider uploadet sammen med logningen.

Hvornår kan en fotolog bruges?[redigér]

Den grundlæggende regel i geocaching er at man kun kan logge found it efter at man har skrevet i cachens fysiske log. En fotolog er derfor formelt set altid en overtrædelse af reglerne. Der er stærkt delte meninger om hvornår en fotolog kan være acceptabel alligevel. Nedenfor gennemgås nogle eksempler på disse holdninger.

Fotolog kan aldrig bruges[redigér]

Mange geocachere har den holdning at de aldrig selv ville bruge en fotolog. Nogle af dem vil heller ikke acceptere en fotolog når de optræder som cacheejere. De vil så reagere på en fotolog ved en venlig henstilling til den der har lavet fotologgen, eller måske bare uden videre slette fotologgen.

Fotolog kan bruges når logbogen er forsvundet eller ubrugelig[redigér]

Nogle geocachere bruger fotolog når de har fundet cachebeholderen og åbnet den, men konstateret at logbogen manglede helt eller var i så dårlig tilstand at man ikke kan skrive i den (typisk fordi den er meget våd). I den situation vælger nogle at bruge en nødlog. Nogle cacheejere accepterer en fotolog i den situation selv om de ikke selv ville bruge en fotolog.

Fotolog bruges når cachen er synlig men utilgængelig på særlig måde[redigér]

En cache kan være utilgængelig fordi der er oprettet en midlertidig afspærring ved cachen (fx på grund af byggeri), eller fordi der er sket noget uforudset på gemmestedet (fx kan cachen være frosset inde ved et mosehul). I den situation vil mange geocachere logge cachen med en note eller måske en DNF, men nogle i stedet vil bruge en fotolog og erklære cachen som fundet. Også i disse situationer findes der cacheejere der accepterer en fotolog fra andre selv om de ikke selv ville bruge en fotolog.

Fotolog når man ikke har det fornødne værktøj med[redigér]

Nogle cacher kræver en særlig indsats eller et særligt værktøj for at få fat i cachebeholderen. Det kan for eksempel dreje sig om at klatre 4 m op i en lygtepæl, at bruge en lang pind til at fiske cachen frem, eller at pusle med cachebeholderen for at få den åben. Også her er der nogle geocachere der bruger fotolog med kommentarer som "havde ikke geoextractor med", "kan ikke klatre" eller "kunne ikke åbne beholderen". Her vil der næsten aldrig være nogen cacheejer der bevidst accepterer logningen, for cacheejeren har jo netop gjort det til en del af cachen at man skal klare den særlige udfordring.

Fotolog når man ikke har skriveredskab med[redigér]

Nogle geocachere (typisk begyndere) bruger en fotolog når de er kommet af sted uden noget at skrive med. Det er en udbredt holdning blandt erfarne geocachere at den type fotologning ikke er acceptabel.

Cacheejeres håndhævelse af regler[redigér]

Nogle cacheejere har den holdning at dem der besøger deres cache, kan logge den fundet efter finderens egne kriterier, således at de aldrig (eller næsten aldrig) påtaler eller tjekker logningerne på deres cacher, selvom man har pligt til det som cacheejer. Andre er mere omhyggelige med sortere i logninger de finder uacceptable. Nogle geocachere henvender sig direkte til cacheejeren for at høre om de må nøjes med en fotolog i en konkret situation, og også her har cacheejerne forskellige holdninger.

Se også[redigér]

Eksterne links[redigér]