Child waypoint

Fra Geowiki
(Omdirigeret fra Additional waypoint)
Spring til navigation Spring til søgning
Child waypoints oprettes via menuen på cachebeskrivelsessiden

Child waypoints (eller additional waypoints) er ekstra koordinater[1] der er tilknyttet en bestemt geocache. Ved download af cachebeskrivelser i GPX-format, medfølger de waypoints der er markeret som synlige. Benyttes et program der kan håndtere disse, f. eks.GSAK, kan de overføres til GPS-modtageren sammen med cachens waypoint. Ved oprettelse af cacher af typen multi og unknown, skal cachens slutkoordinater angives med et child waypoint af typen "Final location". Dette krav er indført for at cachegodkenderen kan håndhæve minimumsafstanden mellem cacherne. Udover disse to tilfælde, er der ingen krav om at tilføje child waypoints.

Typer[redigér]

Der kan oprettes seks forskellige typer waypoints. Udover typen, er det også muligt at angive om de skal være synlige eller ej.

Child waypoints.png

Final Location
Som nævnt ovenfor, er det er krav at opgive dette waypoint ved oprettelse af multi- og mystery cacher. Dette waypoint vil oftest være skjult for alle andre end cacheejer og godkender. Det er teoretisk muligt at oprette mere end et waypoint af denne type, men det giver ikke mening, og vil formentlig hindre en godkendelse af cachen.
Parking Area
Dette waypoint kan benyttes til at angive en velegnet parkeringsplads. Der er mulighed for at angive flere waypoints af denne type. Dette kan ske, hvis der er mere end et sted hvor det er naturligt at parkere.
Physical Stage (tidligere "Stages of a Multicache")
Denne type indgår i kravet om minimumsafstand til andre cacher [2]. Den tilsigtede brug af denne type child waypoint er ved multicacher og mystery-cacher, hvor cacheejeren har placeret en fysisk genstand (en beholder eller måske bare et skilt) som et led i cachen. Ved at erklære et waypoint af denne type, sikrer man sig samtidig mod at der efterfølgende oprettes en cache inden for minimumsafstanden fra dette punkt.
Reference Point
Denne type adskiller sig ikke fra "Question to Answer", hvorfor det i princippet er op til cacheejeren at beslutte hvilken type der oprettes. Navnet antyder dog at denne type er beregnet for punkter der benyttes som udgangspunkt for videre beregninger, og dermed ikke nødvendigvis steder der skal besøges.
Trailhead
Denne type kan benyttes til at fortælle hvorfra det er muligt at komme til cachen til fods. Et eksempel kunne være en bro over et vandløb.
Virtual Stage (tidligere "Question to Answer")
Denne type angiver en placering hvor et bestemt spørgsmål skal besvares. Dette kan være aflæsning af et årstal på en mindesten eller tilsvarende. Denne type waypoint indgår ikke i kravet om minimumsafstand mellem cacher [2]. En konsekvens af dette er også, at der efterfølgende kan oprettes en geocache samme sted eller tæt på (mindre end minimumsafstanden mellem cacher).


Uddybelse af placering af (child)waypoints[redigér]

Der skelnes imellem fysiske (Physical Stage) og virtuelle (Virtual Stage) punkter.

Et fysisk punkt er et sted man har lagt noget. Det kan være en beholder med koordinat, en dymostrimmel, en chirp eller noget andet man har placeret for at kunne komme videre eller logge. Altså noget der er placeret af CO.

Et virtuelt punkt er "bare" et koordinat hvor man skal hen og f.eks tælle lygtepæle, se oplysninger på et skilt (der stod der i forvejen) o.l. Altså noget der ikke er placeret af CO.

  • De fysiske punkter i én og samme cache (samme multi) må godt være mindre end 161 meter fra hinanden.
  • De fysiske punkter i mellem to forskellige caches må ikke være mindre end 161 meter.
  • De virtuelle punkter må gerne være placeret under 161 meter til et fysisk punkt i en anden cache.

Håber at det sammen med billedet giver mening.

Afstand DK.png

Det skal tilføjes at caches ikke altid er oprettet i overensstemmelse med reglerne og at caches og/eller waypoints til tider (ved en fejl) godkendes af reviewerne selvom de ligger for tæt på hinanden.

Kilder[redigér]